יצוא פירות וירקות

 

יצוא ירקות ופירות וחשיבותם של תחומים אלו למדינת ישראל:

יצוא ירקות מהווה את הסקטור הגדול ביותר ביצוא החקלאי של מדינת ישראל.

יצוא פירות הינו הסקטור השני בגודלו.

יצואני פירות וירקות ניתן למצוא באתרי B2B שמתמקדים במסחר בינלאומי. חברות יצוא ישראליות ניתן למצוא בגופים שמקדמים יצוא ובזירת המסחר האינטרנטית של ישראל עם העולם-IsraelWTC.com.

נתונים אלו מראים את חוזקם של ענף יצוא הפירות וענף יצוא ירקות שלמרות המשבר הכלכלי שפקד את העולם ובמיוחד את שווקי היעד(ארה"ב ומערב אירופה) הוכיחו צמיחה יפה. רבים מיצואני הפירות והירקות משווקים באמצעות חברות יצוא.

על פי משרד החקלאות הגידול נובע מהתייעלות הייצור החקלאי והתייעלות חברות היצוא. כמו כן, צופים במשרד החקלאות שהסכם המכס החדש עם השוק האירופי יביא בשנים הקרובות לעלייה נוספת ביצוא ירקות ובענף יצוא פירות.

כשבודקים את יצוא ענף המזון הישראלי הנתונים מראים שארה"ב ואירופה מייבאות מישראל בעיקר פירות וירקות. מכאן נובעת החשיבות הגדולה של יצוא ירקות ופירות לענף. ישראל נחשבת למעצמה חקלאית, בעיקר בתחום המו"פ. ככל שהטכנולוגיה תתקדם והזנים יושבחו כך גם תחול העלייה ביצוא.

בשנים האחרונות אנחנו רואים התפתחות בנושא האורגאני וכבר עתה חלק לא מבוטל של יצוא פירות וירקות הינו יצוא אורגאני.

יצוא פירות

בשנת 2007 הגופים המרכזיים בארץ בתחום החקלאות יצאו בתכנית לעידוד יצוא פירות. היוזמה הייתה של משרד החקלאות בשיתוף עם ארגון מגדלי הפירות. המטרה הייתה להכפיל את יצוא הפירות לשוק העולמי.

ארגון מגדלי הפירות אשר נוסד בשנת 1936 הוא הגוף העיקרי הפועל למען מגדלי הפירות בישראל ותפקידו לייצג את מגדלי הפירות אל מול מוסדות המדינה וחברות יצוא אשר חלק מהפעילות שלהן הינה יצוא פירות.

בישראל ישנם כ-500 מגדלי פירות אשר מעבדים כ- 360,000 דונמים של מטעים לסוגיהם. המטעים מניבים כ-600,000 טונות פרי לשנה כשחלק גדול מכמות זו מופנה ליצוא.

ישנה הערכה רבה בעולם לפרי הישראלי ומכאן נובעת הצלחתו של ענף יצוא פירות מישראל. הפירות המבוקשים ביותר בשווקי אירופה הינם: אבוקדו, אפרסמון, מנגו, ענבים ותמרים.

יצוא ירקות

ארגון מגדלי הירקות אשר נוסד בשת 1934 הוא הגוף המייצג את מגדלי הירקות בישראל. גידול הירקות בישראל נחשב לאחד מהמתקדמים בעולם. ארגון מגדלי הירקות מייצג את המגדלים מול הממשלה, התאחדות חקלאי ישראל, מועצת הירקות, שה"ם וגופים נוספים שקשורים לנושא. ביו השאר, מייצג הארגון את המגדלים אל מול חברות היצוא אשר מבצעות יצוא ירקות. חברת היצוא המובילה בתחום הינה אגרקסקו.

בשנת 2003 החליט ארגון מגדלי הירקות על הקמת "הועדה לפרויקטים חדשים ליצוא" ששמה לה למטרה את הרחבת יצוא ירקות מישראל.  מטרות הועדה הן הרחבת שוקי יצוא קיימים, הגברת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות וע"י כך הגברת היתרון היחסי של ישראל, איתור ופיתוח חומרי הדברה, פיתוח אפשרויות הובלה יעילות יותר, פיתוח אריזות וקידום פרויקטים ייחודים של יצוא ירקות.